Animalens kursbestämmelser och betalning

Allmänt/Anmälan

Anmälningsvillkor: Du anmäler dig genom att betala in anmälningsavgiften till Pg.51 655-9 eller Bg.5249-7252. Inbetalning av resterande kursavgift ska ske en månad innan kursstar.

Om du anmäler dig mindre än 30 dagar före kursstart, betalar du in hela kursavgiften och får därefter en bekräftelse på mail. Om du blir sjuk eller får förhinder och avbokar din plats senast 30 dagar före kursstart, återbetalas hela den erlagda betalningen, minus anmälningsavgiften. Om det är mindre än 30 dagar kvar till kursstart, återbetalas den erlagda avgiften, minus anmälningsavgiften, endast mot uppvisande av läkarintyg. Alternativt kan du boka om din plats till ett senare tillfälle, dock ej senare än 12 månader efter ditt ursprungliga kursdatum. Har du frågor, kontakta oss gärna här.

Antagningskriterier:

  • God Häst- och Hundvana
  • Goda kunskaper i svenska
  • Eleven ska vara 16 år fyllda
  • Deltagare med särskilda behov ombeds kontakta skolan i god tid före kursstart.

Våra kurser och utbildningar kräver 100 % närvaro. Det är möjligt enligt överenskommelse att ta igen förlorad kurstid. Animalen förbehåller sig att stänga av en elev som befinns olämplig för vald kurs/utbildning. Bekräftelse får du av oss via e-post, eller om sådan saknas via brev. 

Avbokningsregler:

Vid av- eller ombokning senast en månad före kursstart återbetalas inbetald avgift med avdrag för anmälningsavgiften. Av-eller ombokning senare än en månad före kursstart eller efter påbörjad kursstart godkänns inte utan läkarintyg på sjukdom som inte kunde förutses vid tidpunkt för anmälan. Återbetalning sker då med avdrag för eventuell förbrukad kurstid fram till av- eller ombokning samt anmälningsavgiften. Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan i detta fall även välja att ha kursavgiften innestående men den ska då utnyttjas inom ett år. Vi d ny bokning av kurs betalas mellanskillnaden om avgiften är höjd.

Försäkring:

Elever under utbildning hos Axelsons Animal Massage School omfattas av en ansvars- och olycksfallsförsäkring som gäller på utbildningsplatsen.

Betalning:

Betala in anmälningsavgiften omgående efter det att du har mottagit anmälningsbekräftelsen.

Axelsons Animal Massage School AB
Marina Axelson-Callum
Väsby Gård, 179 75 Skå

Pg. 5 16 55-9 eller Bg. 9960 2600516559.

Om du har begärt faktura betala inte in anmälningsavgiften utan vi fakturerar hela beloppen. Du drar själv av eventuell rabatt. Ange ditt namn, personnummer och kursnummer på inbetalningen. Ta med kvitto till kursstart.

Vid betalning från utlandet betala enligt följande:

-NORDEA BANK SVERIGE
-SWIFT: NDEASESS
-IBAN: SE6595000099602600516559

Glöm inte att ange avsändare och markera (avisera mottagare). Eventuella bankavgifter betalas av avsändaren.