Detaljer

Hästmassage steg 4

Datum: 2019/06/15 till 2019/06/20
Detaljer:

Pris: 5960 kr + 1490 kr moms. Totalt: 7450 kr, varav 1000 kr i anmälningsavgift i samband med anmälan till plusgironr 5 16 55-9.

Lediga platser: Ja
Plats: Ekerö

Du erhåller en plats bara när anmälningsavgiften är erlagd

Behöver du hjälp?

Telefon: 0768666938

Mail: