Detaljer

Akupressur för Hund

Datum: 2021/06/03 till 2021/06/06
Detaljer:

Pris: 4360 kr + moms 1090 kr. Totalt 5450 kr, varav 2000 kr i anmälningsavgift som betalas in i samband med anmälan på plusgironr 51655-9.

Lediga platser: Ja
Plats: Ekerö

Du erhåller en plats bara när anmälningsavgiften är erlagd

Behöver du hjälp?

Telefon: 0768666938

Mail: