Detaljer

Palpationskurs för Häst

Datum: May 22, 2021 09:00:00
Detaljer:

Pris: 1500 kr + moms 375 kr. Totalt 1875 kr som betalas in i samband med anmälan till plusgironr 51655-9.

Kursen ger kunskaper i muskel,sen och ledpalpation. Ledpalpationen är mest specialiserad på hästens ledstrukturer i benen.

Lärare: Rektor Marina Axelson och gästföreläsare Lena Sirocco Berglund (Hästskötare i över 30 år och bl a hos Stig H Johansson)

OBS! Begränsat antal platser. Kursen går bara på plats.

Lediga platser: Ja
Plats: Ekerö

Du erhåller en plats bara när anmälningsavgiften är erlagd

Behöver du hjälp?

Telefon: 0768666938

Mail: