Detaljer

Hundmassage fortsättning 3

Datum: 2021/11/04 till 2021/11/07
Detaljer:

Pris: 4360 kr + moms 1090 kr. Totalt 5450 kr, varav 2000 kr som betalas in i anmälningsavgift i samband med anmälan till plusgironr 51655-9

Lediga platser: Ja
Plats: Ekerö

Du erhåller en plats bara när anmälningsavgiften är erlagd

Behöver du hjälp?

Telefon: 0768666938

Mail: