Kursbestämmelser och betalning

Allmänt/Anmälan
Anmälningsvillkor: Du anmäler dig genom att betala in anmälningsavgiften till Pg.51 655-9 

Antagningskriterier:

  • God Häst- och Hundvana
  • Goda kunskaper i svenska
  • Eleven ska vara 16 år fyllda
  • Deltagare med särskilda behov ombeds kontakta skolan i god tid före kursstart.


Våra kurser och utbildningar kräver 100 % närvaro. Det är möjligt enligt överenskommelse att ta igen förlorad kurstid. Animalen förbehåller sig att stänga av en elev som befinns olämplig för vald kurs/utbildning. Bekräftelse får du av oss via e-post, eller om sådan saknas via brev. 

Avbokningsregler:
Vid av- eller ombokning återbetalas ej anmälningsavgift eller kursavgiften men du kan ha kursavgiften innestående under ett år och utnyttja den vid ett annat tillfälle.Återbetalning sker om kursen blir inställd.Vid ny bokning av kurs betalas mellanskillnaden om avgiften är höjd.

Försäkring:
Elever under utbildning hos Axelsons Animal Massage School omfattas av en ansvars- och olycksfallsförsäkring som gäller på utbildningsplatsen.

Betalning:
Betala in anmälningsavgiften i samband med anmälan för att gardera din plats på kursen. 

Axelsons Animal Massage School AB
Marina Axelson-Callum
Väsby Gård, 179 75 Skå

Pg. 5 16 55-9 

Om du har begärt faktura, betala inte in anmälningsavgiften utan vi fakturerar hela beloppen. Du drar själv av eventuell rabatt. Ange ditt namn, personnummer och kursnummer på inbetalningen. Ta med kvitto till kursstart.

Vid betalning från utlandet betala enligt följande:

-NORDEA BANK SVERIGE
-SWIFT: NDEASESS
-IBAN: SE6595000099602600516559

Glöm inte att ange avsändare och markera (avisera mottagare). Eventuella bankavgifter betalas av avsändaren.